ყველა ბანკი / ვითიბი ბანკი ჯორჯია

ყიდვა

 

გაყიდვა

2.5100

1 წელი, 1 თვე-ის წინ

USD

2.5900

1 წელი, 1 თვე-ის წინ

2.9290

1 წელი, 1 თვე-ის წინ

EUR

3.0730

1 წელი, 1 თვე-ის წინ

0.0410

1 წელი, 1 თვე-ის წინ

RUB

0.0470

1 წელი, 1 თვე-ის წინ

0.6040

1 წელი, 1 თვე-ის წინ

TRY

0.6880

1 წელი, 1 თვე-ის წინ

3.2760

1 წელი, 1 თვე-ის წინ

GBP

3.5350

1 წელი, 1 თვე-ის წინ

0.0000

1 წელი, 1 თვე-ის წინ

AMD

0.0000

1 წელი, 1 თვე-ის წინ