ყველა ბანკი / საქართველოს ეროვნული ბანკი

ყიდვა

 

გაყიდვა

2.3423

2 წელი, 6 თვე-ის წინ

USD

2.3423

2 წელი, 6 თვე-ის წინ

2.5976

2 წელი, 6 თვე-ის წინ

EUR

2.5976

2 წელი, 6 თვე-ის წინ

0.0366

2 წელი, 6 თვე-ის წინ

RUB

0.0366

2 წელი, 6 თვე-ის წინ

0.8087

2 წელი, 6 თვე-ის წინ

TRY

0.8087

2 წელი, 6 თვე-ის წინ

3.1394

2 წელი, 6 თვე-ის წინ

GBP

3.1394

2 წელი, 6 თვე-ის წინ

0.0054

4 თვე-ის წინ

AMD

0.0054

4 თვე-ის წინ

1.5407

4 თვე-ის წინ

AZN

1.5407

4 თვე-ის წინ

0.0942

2 წელი, 6 თვე-ის წინ

UAH

0.0942

2 წელი, 6 თვე-ის წინ